Faste aktiviteter i Grævlingehuset

 

Mandag

 

 

Tirsdag

 

Onsdag

 

Torsdag

 

Søndag

Grævlingehuset

 

Netcafe 9.30-11.30

Åben for alle

 

 

 

Grævlingehuset

 

Mandagscafè

13.30-16.00

Åben for alle

 

Ældresagen

 

Gymnastik

9.30-10.30

 

 

OK-Klubben

 

14.30-16.30

Grævlingehuset

 

Spisning 2. onsdag i hver måned med   undtagelse af juli og august måned
Åben for alle.
 

 Man bedes oplyse om der skal tages højde for diabetes eller allergier ved
Tilmeldingen
 

 Tilmelding er nødvendig. Kontakt Bodil på 28609806

 

 

1. onsdag i md.

Banko 14.00-16.00

Åben for alle

 

Torsdagsklubben

 

 10.00-15.00

 

 

 

 

Korup Kirke

 

 

Gudstjenster

Se kirkebladet

 

 

M.h.t. aktiviteter vedr. ferie, helligdage m.m. henvises til de enkelte klubbers/foreningers info under

aktiviteter eller se ophæng i Grævlingehuset.

 

Har du  nye forslag til gavn og glæde for de ældre i området, så kontakt venligst  Grævlingehusets bestyrelse.

 

Grævlingehuset kan lejes af foreninger der ønsker at holde møder o.l.  Henvendelse rettes til  en af nedennævnte.                                         

Bestyrelsesmedlem
Allan Gøhns                   

Tlf. 30250679                                                 

Mail: allangoehns@hotmail.com

 

Formand

Bodil Nielsen

Tlf. 28609806

Mail: bodil@kalnet.dk