GRÆVLINGEHUSET

GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 20. FEBRUAR 2017

 

FORMANDENS BERETNING

 

Formål:

Grævlingehusets formål er at være samlingssted primært for ældre og pensionister i lokalområdet.  Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.

Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning som kan dække den løbende drift, ligesom vi selv afholder banko og spisning.

Ud over vore egne aktiviteter er huset flittigt brugt af lokalområdets foreninger det være sig OK klubben, Korup-Ubberud Pensionistforening, Torsdagsklubben, Ældresagen med gymnastik, Korup-Ubberud Skakklub og Korup Kirke

 

 

Løbende aktiviteter:

I huset foregår der mange ting hvoraf jeg kan nævne:

-          Mandagscafé, hvor der spilles kort, og hyggesnakkes. Der serveres kaffe og kage. Caféen holdes for at styrke livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker hvoraf en del er enlige. Det er vigtigt, at vi alle tager godt imod nye deltagere, så disse føler sig godt tilpas iblandt os. Husk at være åbne, så folk ikke oplever os som en lille lukket kreds.

 

-          Banko den første onsdag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko, hvilket er meget positivt. Vi har normalt blomster gavekort og gavekort til Meny og konserves med mere som gevinster.

 

-          Spisning den 2. onsdag i hver måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand og kaffe med småkager for kr. 80,-. Herefter kan man spille kort eller hyggesnakke. Der kommer ca. 40 hver gang og spiser. Det er et kæmpe arbejde at have denne aktivitet, som vi skiftes til at udføre - Ellen og Bjarne og Karen Madsen på det ene hold og Jørgen og jeg på det andet. Karen og Inge er med på begge hold. Og desuden får vi god hjælp af Jette med borddækning.

 

-          Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer som ønsker hjælp med diverse ting. Ligesom der bliver gennemgået temaer, det være sig nem-id, skriveprogram, billedredigering, e-mail m.v.

 

 

 

 Og hvad er der så sket i det forløbne år?

 

-          Den 23. januar havde vi besøg af håndarbejdslærer Kirsten Raahauge der fortalte om ”mit arbejde med strik og tekstiler”. Kirsten er frivillig på Hørvævsmuseet i Krengerup og væver selv og er meget kreativ med strik m.m.

 

-          Den 15. marts holdt vi møde her med de foreninger og klubber der ønskede at deltage i ”Foreningernes Dag” den 3. september. Formålet var at få lagt rammerne for afholdelse af dagen, udarbejdelse af folder, ansøgning om midler m.v. Der var jo nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hanne Præst Aktiv Korup, Bo Kokspang Korup-Ubberud Skakklub, Bjarne Lundgaard og mig selv her fra Grævlingehuset, der skulle arbejde videre med planerne.

 

-          Den 20. marts havde vi besøg af pensioneret politibetjent Claus Hansen der spillede og sang Cliff Richard, John Mogensen, Kim Larsen m.fl.

 

-          Den 22. marts havde vi møde her i huset med de øvrige frivillighuse i Odense Kommune. Temaet var evaluering af projekt Jul og Ensomme, og rammer for frivillighuse samt Danmark spiser sammen i uge 17.

 

-          Den 17. april havde vi Påskefrokost, hvor vi var en del der hyggede os med medbragt  smørrebrød, øl og snaps.

 

-          Den 22. maj havde vi besøg af demenskoordinator Vencke R. Rhod fra Odense Kommune, der holdt foredrag om ”Hvad er demens og hvordan påvirker det den ramte og de pårørende?”

 

-          Den 5. juni havde vi Pinsefrokost med medbragt mad, øl og snaps.

 

-          Den 26. juni så vi filmen om Hesbjerg Slot. Jørgen Laursen Vig og Nonnerne.

 

-          Den 10. august var vi til temamøde i Skibhuscentret, hvor dagsordenen lød på ”Ud af ensomheden og ind i fællesskabet”. Det var et godt møde, hvor der blev sat fokus på de barrierer, man kan møde, når man sidder alene og har svært ved at træffe beslutning om at deltage i en aktivitet eller blive en del af et fællesskab. Det er vigtigt at få taget hånd om nye tilflyttere og få dem inddraget i fællesskabet.

 

-          Den 16. august havde vi igen møde med de foreninger og klubber der ønskede at deltage i Foreningernes Dag for at få de sidste aftaler på plads inden dagen.

 

-          Den 28. august havde vi arrangeret udflugt til Assens, Torø, Helnæs og Krengerup. Vi hilste på Peter Willemoes på havnen i Assens, så hans fødehjem og Plums gård. Herefter kørte vi til Torøhuse forsamlingshus hvor vi fik kaffe og rundstykker og fik et foredrag om Torø og Plum. Så gik turen til Helnæs. En naturvejleder steg på bussen og fortalte en del om hvad vi så på turen. Herefter fik vi en dejlig middag på Helnæs kro. Så gik turen til Krengerup med rundvisning på hørvævsmuseet og kaffe og lagkage. Der var 44 der deltog i udflugten.

 

-          Den 3. september afholdt vi så Foreningernes Dag i KKIC på Præstevej i Korup. 19 foreninger og klubber deltog i arrangementet, der startede med velkomsttale ved borgmester Peter Rahbæk Juel, Korupkoret underholdt med sange og Poul Strunk og Bente spillede. Gymnastikholdet ”Toppen af Fyn”, der var med til landsstævnet i Ålborg viste gymnastik, Korup-Ubberud Folkedansere havde en opvisning, og der var mulighed for at spille bordtennis og få demonstreret redskaber fra Fitness. Vi vil betragte arrangementet som en succes, selvom der kunne have været flere. Her i 2018 holder vi Foreningernes Dag samme sted den 1. september hvor vi rykker tidspunktet frem til klokken 10 til 12, og det er en lørdag.

 

-          Den 25. september havde vi foredrag om Hesbjerg og Jørgen Laursens Vigs liv med Henrik Jacobsen. Henrik har boet næsten hele hans liv på Hesbjerg. Han var en rigtig god fortæller, så det var en virkelig interessant eftermiddag.

 

-          Den 2. oktober havde vi influenzavaccination, hvor der kom ca. 200 der blev vaccineret.

 

-          Den 30. oktober viste vi film om ”Kongens Valg” om Kong Håkon af Norge og 2. verdenskrig.

 

-          Den 13. november kom Carsten Egø Nielsen og holdt foredrag om ”Pigerne på Sprogø”. Det var et rigtig godt foredrag uden manuskript i 2 timer.

 

-          Den 27. november havde vi julestue sammen med Torsdagsklubben, hvor der var mulighed for at gøre en god handel med dekorationer, træ ting, vævede og strikkede ting og dekorerede ting i glas.

 

-          Den 19. december holdt vi julefrokost for bestyrelsen hjemme hos mig. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag sammen.

 

-          Og vi har deltaget i Seniorinformationsmøderne her i 2017. Der har været afholdt 4 møder i Seniorhuset for nye pensionister. Vores formål med at deltage, er at gøre opmærksom på Grævlingehuset og de aktiviteter vi kan tilbyde her.

 

Den 10. juni havde vi den store sorg at Vera Mogensen pludselig afgik ved døden. Det satte os i en meget svær situation, da Vera førte regnskabet og var inde i alt omkring huset. Jeg må sige, at jeg kom på overarbejde med at få sat mig ind i alle de gøremål, Vera havde haft.

Heldigvis kendte jeg Lone Kreuz, der nu har påtaget sig arbejdet med regnskabet.

 

I samspil med Aktiv Korup prøvede vi at starte en ny aktivitet op i andet halvår, nemlig spil.

Vi havde forestillet os brætspil, kort, skak ja alle former for spil. Desværre blev dette ikke nogen succes, og aktiviteten er derfor taget af bordet igen.

 

 

 

Nyanskaffelser:  

          Vi fik bevilget kr. 26.500 i § 79 midler fra Odense Kommune.                                          

Derfor har vi fået udbygget vores anlæg således at vi nu kan bruge håndholdt mikrofon og head sæt samtidig.

Og vi har indkøbt hakker og knive til køkkenet.    

Ellers har vi været forskånet for de store nyanskaffelser i 2017, hvilket også kan ses på regnskabet. Men vi ved ikke hvor længe opvaskemaskinen holder, og gulvet skal nok også have en behandling, så det er lettere at rengøre. Derfor er det nødvendigt med konsolidering.

 

Udlejning:   

 

            I 2017 havde vi 34 udlejninger af huset til private og 6 udlejninger til foreninger/klubber.

         

            I 2018 har vi p.t. 11 udlejninger, i 2019 4 udlejninger og i 2020 2 udlejninger til private.

              

Midler:

I år har vi fået bevilget kr. 39.600 i §79 midler.

 

Vi er nu i stand til at afholde administrationsomkostninger, indkøbe nyt keramisk komfur og emhætte, nye gryder og lave en udflugt for vore brugere

 

Og så er der også bevilget penge til et regnskabsprogram, som er nødvendigt for Lone.

 

 

 

Mål for fremtiden:

 

Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde med de øvrige foreninger der også bruger huset.

 

Vores mål for det nye år vil derfor være fortsat synliggørelse af husets aktiviteter. Herunder kan der også være brug for opsøgende arbejde samt nytænkning.

 

I år har vi som noget nyt lagt en del aktiviteter om onsdagen. Dette for at tilgodese dem der gerne vil hellige mandagene til kortspil. Vi håber på, at dette også kan tiltrække nye spillere til huset.

 

Og vi er blevet kontaktet af Marianne Visfeldt Lindholm fra Ryds Spejdergruppe, der gerne vil have et samarbejde med Grævlingehuset. Mange børn mangler fællesskab med ældre, det kunne måske være hyggeligt for dem at komme her i huset engang imellem og deltage i kortspil med mere. Vi mangler dog at få konkretiseret helt præcist hvad samarbejdet skal indebære.

 

Vi vil arbejde på forskellige muligheder for foredragsholdere, rejsebeskrivelser og musik og sang samt en udflugt. Og har også et besøg til Hesbjerg på programmet i maj måned.

 

Og som tidligere nævnt arbejder vi på at etablere Foreningernes Dag lørdag den 1. september 2018 i Korup Hallen kl. 10-12. Vi er indtil videre 19 foreninger/klubber der går sammen om dette arrangement.

Der vil også blive afholdt Nytårskur i 2019.

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.  

Stor tak til Lone fordi du har påtaget dig arbejdet med vores regnskab, det er jeg meget taknemlig for.

Også stor tak til Jørgen. Det er rart at have en i bestyrelsen, der har hænderne skruet rigtigt på. Du er en uvurderlig hjælp til reparationer m.v. og sparer huset for en masse penge. Og jeg kan ikke undvære dig på holdet til vores madlavning.

Tak til Bjarne fordi du giver en hjælpende hånd med madlavning. Desuden er du altid god at sparre med da du ved meget om mange ting. Og du hjælper også med at planlægge vore aktiviteter, ligesom du har været en helt fantastisk hjælp med tilrettelæggelse af Foreningernes Dag.

Og tak til Karen og Inge for jeres aldrig svigtende hjælp på vore maddage, og for hjælp med kaffebrygning og rengøring efter vore arrangementer

Også tak til Allan fordi du vil varetage det store arbejde med udlejning af huset.

Og tak til Ellen. Du giver altid en hjælpende hånd med alt, det er jeg utrolig taknemlig for.

Også tak for Jette der hjælper til med at dække bord når vi har spisning.

Også en tak til dem der ikke er med i bestyrelsen, men alligevel giver en hjælpende hånd. Her tænker jeg på Karen Madsen der har hjulpet os med madlavning, og Hanne Præst fra Aktiv Korup, der altid er god at sparre med, og som også har lagt en kæmpe indsats i Foreningernes Dag.

Jeg vil også takke Ernst Antonsen for hans hjælp med regnskabet i forbindelse med Veras pludselige død.

 

Og jeg vil takke for at I er mødt så talrigt op her i dag. Det er rart at se jeres interesse for huset – det glæder mig meget.

 

Tak.

 

 

Bodil Nielsen