ældresagen logo.png
Gymnastik i Grævlingehuset
Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV
Tirsdage kl. 9.30 – 10.30

 

Spisning 2. onsdag i hver måned
med
undtagelse af juli og august måned
Man bedes oplyse om der skal tages højde for
diabetes eller allergier ved
Tilmeldingen  e.v.t. spørgsmål tlf.61367716

 Åben for alle. Tilmelding nødvendig. Kontakt Bodil på 28609806

 

 

 

 


     OK Klubben NYT program 2024

 


 

 

                        NYE Aktiviteter 1. halvår 2024 i Grævlingehuset/Korup Seniorhus

Nyt program med onsdagsaktiviteter  


Faste aktiviteter i Grævlingehuset

 


G R Æ V L I N G E H U S E T

Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV, CVR 34794103

Hjemmeside: graevlingehuset.dk

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Mandag, den 5. februar 2024 kl. 14.00

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent, samt 3 stemmetællere

 

2.      Valg af referent

 

3.      Formandens beretning ved Bodil Nielsen

 

4.     Regnskab 2023 ved kasserer Lone Kreuz

 

5.     Valg af kasserer:

 

           På valg er Lone Kreuz – modtager ikke genvalg – skal vælges ny

 

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

           På valg er bestyrelsesmedlem Bjarne Lundgaard    -  modtager genvalg     

                                                            Karen Madsen          - modtager genvalg

                                                            Jørgen Christiansen  - modtager genvalg                            

 

Valg af suppleant:

 

         På valg er Hanne Præst, der modtager genvalg – men derudover skal der

                 vælges en ny suppleant, da Gitte Aborrelund ikke modtager genvalg      

                                                

                      

7.     Valg af revisorer:

 

På valg er Ernst Antonsen - modtager genvalg

                 Jette Johansen   - modtager genvalg

 

Valg af revisorsuppleant:

På valg er Gretel Hohberg – modtager genvalg

1.     Indkomne forslag.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest den 26. januar 2024.

 

 

2.      Eventuelt

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen 2023:

 

 

Bodil Nielsen                         Ellen Pedersen                             Lone Kreuz             formand                                  næstformand                                kasserer

 

Bjarne Lundgaard                  Karen Madsen                             Jørgen Christiansen             sekretær                                 bestyrelsesmedlem                       bestyrelsesmedlem

 

Allan Gøhns                           Gitte Aborrelund                          Hanne Præst                                                                                    bestyrelsesmedlem                 suppleant                                      suppleant

 

 

 


 

IT - Netcaféen i Grævlingehuset

 

Grævlingehuset

Grævlingløkken 21

5210 Odense NV

 

Mandage kl. 9.30-11.30

Pris: kr. 0,-

Læs mere om Netcaféen