GRÆVLINGEHUSET

Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV, CVR 34794103

www.graevlingehuset.dk

Grævlingehuset ligger i Korup – et af kommunens yderområder – og er et fælleshus, der primært er stillet til rådighed for områdets ældre og pensionister i lokalområdet. Fælleshuset skal danne rammen for forskellige sociale og kulturelle arrangementer i lokalsamfundet.

Grævlingehuset åbnede mandag, den 18. april 1988 og har i årenes løb været til stor glæde for områdets beboere.

Da der er tendens til et stigende antal ældre i området, forventer vi nye brugere i fremtiden.

Huset drives af en frivillig brugerbestyrelse, der vælges blandt brugerne, ligesom der også er frivillige uden for bestyrelsen, der hjælper til med madlavning m.v.

Økonomi

Odense Kommune betaler husleje og forbrugsafgifter, men alle øvrige driftsudgifter afholdes af Grævlingehuset selv. Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning, der hidtil har kunnet dække den løbende drift.

Aktiviteter

I huset er der mange aktiviteter med socialt samvær, for at forebygge ensomhed.

-          Mandagscafe, hvor der spilles kort, laves håndarbejde og hyggesnakkes

-          Banko, 1. Onsdag i hver måned spilles der banko

-          Spisning, den 2. onsdag i hver måned serverer vi 2 retter mad. Hertil øl/vin/vand. Kaffe med hjemmebag.

           Herefter spilles  der kort, laves håndarbejde eller andet

-          Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer, som de frivillige i netcaféen prøver at hjælpe til en bedre

           forståelse med diverse problemer/forhindringer de oplever med EDB

-          Højskoledage. OK Klubben afholder højskole 1 gang årligt, og den har gennem tiderne været ramme for mange gode

           oplevelser.

-          Gymnastik. Gymnastik afholdes gennem ældresagen

-          Korup/Ubberud Pensionistforening afholder banko

-          Korup Kirke afholder gudstjeneste 1 gang i kvartalet og syng/sammen arrangementer

-          Frimærkeklub hvor man kan komme og bytte frimærker
     
Skak.  Korup-Ubberud Skakklub er i huset hver mandag fra kl. 19-23

Synliggørelse
Vi får vore aktiviteter ajourført løbende i Paletten.odense.dk Det Sker i Fyens Stiftstidende, Lokalavisen Nordvest og En Venlig Hilsen og har hjemmeside www.graevlingehuset.dk

TV-Korup lavede et fint indslag fra Grævlingehusets 25-års jubilæumsfest, der har bevirket at huset er blevet kendt, og derved er der kommet flere brugere til.