GRÆVLINGEHUSET

Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV, CVR 34794103

www.graevlingehuset.dk

Grævlingehuset ligger i Korup – et af kommunens yderområder – og er et fælleshus, der primært er stillet til rådighed for ældre og pensionister i lokalområdet. Fælleshuset skal danne rammen for forskellige sociale og kulturelle arrangementer i lokalsamfundet.

Grævlingehuset åbnede mandag, den 18. april 1988 og har i årenes løb været til stor glæde for områdets beboere.

Da der er tendens til et stigende antal ældre i området, forventer vi nye brugere i fremtiden.

Huset drives af en frivillig brugerbestyrelse, der vælges blandt brugerne, ligesom der også er frivillige uden for bestyrelsen, der hjælper til med madlavning m.v.

Økonomi

Odense Kommune betaler husleje og forbrugsafgifter, men alle øvrige driftsudgifter afholdes af Grævlingehuset selv.

Aktiviteter

I huset er der mange aktiviteter med socialt samvær, for at forebygge ensomhed.

-          Mandagscafe, hvor der spilles kort og hyggesnakkes

-          Banko, 1. onsdag i hver måned spilles der banko

-          Spisning 2. onsdag i hver måned med   undtagelse af juli og august måned Tilmelding nødvendig. Kontakt Bodil på 28609806   

            Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer, som de frivillige i netcaféen

           prøver at hjælpe til en bedre forståelse med diverse problemer/forhindringer med

           EDB, Ipad og telefoner          

-          Højskoledage. OK Klubben afholder højskole 1 gang årligt i oktober.

           Og den har gennem tiderne været ramme for mange gode oplevelser.                 

-          Gymnastik. Gymnastik afholdes gennem ældresagen på tirsdage

-          Torsdagsklubben. Hver torsdag drikkes kaffe, spises og så er der banko en gang

            om måneden, og der er en årlig udflugt-         
     

Synliggørelse
Vi får vore aktiviteter ajourført løbende i Kultunaut, Det Sker i Fyens Stiftstidende, Lokalavisen Nordvest, Korupportalen og har hjemmeside www.graevlingehuset.dk

TV-Korup lavede et fint indslag fra Grævlingehusets 25-års jubilæumsfest, der har bevirket at huset er blevet kendt, og derved er der kommet flere brugere til.

Venlig hilsen Bestyrelsen