GRÆVLINGEHUSET

GENERALFORSAMLING, MANDAG DEN 20. FEBRUAR 2017

 

FORMANDENS BERETNING

Formål:

Grævlingehusets formål er at være samlingssted primært for ældre og pensionister i lokalområdet.  Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække.

Huset kan lejes til fester og lignende og det er indtægterne fra denne udlejning som kan dække den løbende drift, ligesom vi selv afholder banko og spisning.

Ud over vore egne aktiviteter er huset flittigt brugt af lokalområdets foreninger det være sig OK klubben, Korup-Ubberud Pensionistforening, Torsdagsklubben, Ældresagen med gymnastik og Korup Kirke

 

 

Løbende aktiviteter:

I huset foregår der mange ting hvoraf jeg kan nævne:

-          Mandagscafé, hvor der spilles kort, laves håndarbejde og hyggesnakkes. Der serveres kaffe og hjemmebag. Caféen holdes for at styrke livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker hvoraf en del er enlige. Det er vigtigt, at vi alle tager godt imod nye deltagere, så disse føler sig godt tilpas iblandt os.

 

-          Banko den første mandag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko, og vi kan også se, at der kommer flere og flere, hvilket er meget positivt. Vi har normalt blomster, kød og konserves som gevinster, men er nu også gået over til gavekort.

 

-          Spisning den 2. onsdag i hver måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand og kaffe med hjemmebag for kr. 70,-. Herefter kan man spille kort, lave håndarbejde eller hyggesnakke. Der kommer ca. 45 hver gang og spiser. Det er et kæmpe arbejde at have denne aktivitet, som vi skiftes til at udføre - Vera og Jytte og Bjarne på det ene hold og Jørgen og jeg på det andet. Karen og Inge er med på begge hold. Og desuden får vi god hjælp af Ellen Pedersen og Jette Jensen der har påtaget sig at stå for borddækning.

 

-          Netcafé. Hver mandag kommer der ca. 20 personer som ønsker hjælp med diverse ting. Ligesom der bliver gennemgået temaer, det være sig nem-id, skriveprogram, billedredigering, e-mail m.v.

 

 

 

 Og hvad er der så sket i det forløbne år?

 

-          Den 11. januar havde vi Knapstrupperne til at spille og synge for os.

 

-          Den 11. marts var vi til møde for frivillighuse på Skibhuscentret. Dagsordenen lød bl.a. på hvordan vi bruger vore huse, hvordan vi får de ”unge” pensionister med i fællesskabet og medlemskab, brugerbetaling og økonomi.

 

-          I marts ønskede suppleant Kirsten Pedersen at udtræde af bestyrelsen, vi har herefter kun haft 1 suppleant – nemlig Jytte Jensen.

 

-          Den 14. marts kom Freddie Westergaard fra Lokalhistorisk Arkiv og viste billeder og fortalte om lokalområdet.

 

-          Den 11. april kom Svend Erik Hansen og viste film om Iran

 

-          Den 25. maj holdt vi erfamøde med de foreninger/klubber der bruger huset samt de øvrige foreninger der var repræsenteret på vores åbent hus dag den 4. september 2015. Formålet med mødet var at klarlægge om vi skulle lave et lignende arrangement i september 2016.

 

-          Den 27. juni viste vi film om Hvidstengruppen

 

-          Den 24. august havde vi arrangeret udflugt til Hvidsten Kro. Der deltog 54 personer i udflugten. Vi havde fået en aftale i stand med pensioneret skolelærer Hans Nejsum, som kom og fortalte om Hvidsten Gruppen. Udflugten var en stor succes.

 

-          Den 2. september holdt vi igen åbent hus dag i samarbejde med OK-klubben, Torsdags-

klubben, Grævlingehusets netcafé, Grævlingehusets mandagscafé, Korup Kirke, Korup Lokalråd, gymnastik i Ældresagen, Frimærke- og Poletklubben, Korup-Ubberud Lokal-historisk forening, Korup-Ubberud skakklub, Korup-Ubberud besøgsvenner, Korup-Ubberud aftenskole, Korup-Ubberud folkedansere og Aktiv Korup. Selvom vi bød på en forfriskning var arrangementet tyndt besøgt, men alligevel en succes, idet vi har fået et meget bedre kendskab og samarbejde foreningerne imellem.

 

-          Den 8. september var vi til møde for frivillighuse i Bolbro Brugerhus, hvor der bl.a.var forsikringer på dagsordenen. Dels forsikring af frivillige og dels foreningens ejendele. Og så var der orientering af projekt Jul for ensomme. Dette afsted kom at vi besluttede os for at gå ind i projektet og forsøge at arrangere juleaften i Grævlingehuset.

 

-          Den 17. oktober viste Bjarne Lundgaard fra bestyrelsen billeder og fortalte om hans rejse til Canada Øst.

 

-          Den 16. november holdt vi erfamøde med de foreninger og klubber der havde deltaget i åbent-hus-arrangement den 2. september. Der blev nedsat et udvalg der arbejder videre på et lignende arrangement i 2017

 

-          I november holdt vi møde med Galina Bjerrum Draiby, der var ansat af projektgruppen for Jul for ensomme. På mødet blev det aftalt at Grævlingehuset ville afholde juleaften og at vi skulle have udarbejdet folder til dette formål.

 

-          Den 21. november kom Jytte Nielsen med hendes julestue, hvilket er ret festligt, og jeg selv og en af mine veninder havde også medbragt juledekorationer på dagen. Julestuen var rigtig godt besøgt.

 

-          Den 12. december underholdt Peter Milling og kompagnon med julefortællinger og sang, et festligt indslag og en rigtig god måde at komme i julestemning på.

 

-          Den 16. december holdt vi julefrokost for bestyrelsen hjemme hos mig. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag sammen.

 

-          Den 24. december holdt Jytte jul hjemme hos sig selv, for de 3 personer der var tilmeldt vores juleaften projekt. Vera havde sørget for sponsorgaver og Jytte lavede selv maden. Dem der deltog fik således en anderledes og hyggelig juleaften i andres fællesskab. Stor ros til Jytte for dette arrangement, og ros til Vera der støttede op omkring det og skaffede gaverne.

 

 

 

 

Nyanskaffelser:

            Hjertestarter:

            Vi har længe haft et ønske om at kunne opsætte en hjertestarter.

            Derfor søgte  jeg en hel del fonde til dette formål.

            Stor var vores glæde, da vi fik brev om at vi fik bevilget kr. 15.000 fra Velux fonden.

            Så nu er hjertestarteren sat op, den er noteret på Tryg fondens app for hjertestartere, og vi               

            har afholdt kursus i førstehjælp for 16 personer.

 

           Microovn:

           Vi har opsat microovn i køkkenet

 

           Duge:

           Vi har anskaffet nye duge

 

           Stole og borde:

           Og vi har også udskiftet alle borde og stole.

 

          Bænk:

          Da vi ikke kunne finde en bænk vi kunne lide, udarbejde Jørgen den, der er opstillet uden for

          huset. Godt gået Jørgen. Den er utrolig fin og kan holde i mange år.

           

         

          Kaffemaskine:

          Vi har indkøbt en ekstra kaffemaskine, så der altid er en ekstra i reserve, hvis noget skulle gå

          galt.

 

           Forsikring:

          

           Vi har udvidet vores forsikring, så vi nu også er forsikret mod hacking i netbank.

 

         

Midler:

Vi har søgt kommunen om §79 midler. Og vi er meget taknemlige over at vi netop har fået en bevilling på kr. 26.500.

 

Derfor er vi nu i stand til at afholde administrationsomkostninger, lave en udflugt for vore brugere, udbygge vores anlæg og indkøbe nye knive og hakker til køkkenet.

 

 

 

 

 

Mål for fremtiden:

 

Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde med de øvrige foreninger der også bruger huset

 

Vores mål for det nye år vil derfor være fortsat synliggørelse af husets aktiviteter. Herunder kan der også være brug for opsøgende arbejde samt nytænkning. Vi vil arbejde på forskellige muligheder for foredragsholdere, rejsebeskrivelser og musik og sang samt en udflugt.

 

Endvidere går vi og sysler med nogle ideer til ny aktivitet. Vi kunne forestille os at få brætspil og evt. skak på programmet. Det kunne være onsdag eftermiddag eller aften, der kunne komme i spil til dette.

Og så arbejder vi på at etablere Foreningernes Dag søndag den 3. september 2017 i Korup Hallen. Vi er ind til videre 17 foreninger/klubber der går sammen om dette arrangement. Vi benytter Korup Hallen i år, fordi Grævlingehuset bliver for trangt.

Vi starter op kl. 14.00 og borgmester Peter Rahbæk Juel vil komme og være foredragsholder med fokus på at det er vigtigt at alle skal høre til, føle sig velkommen og være en del af et fællesskab, hvor man står sammen om noget, betyder noget for andre og giver noget af sig selv.

Vi forestiller os endvidere, at Korup-Ubberud folkedansere vil give en opvisning og at Korup-Koret vil komme og synge. Vi skal naturligvis have udarbejdet en folder, der beskriver arrangementet ligesom der vil blive opsat standere og annonceret.

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i det forløbne år.  

Stor tak til Vera, du gør en fantastisk indsats for at alt fungerer her i huset. Vi er alle glade for den erfaring, du har og for din store hjælpsomhed.

Også stor tak til Jørgen. Det er rart at have en i bestyrelsen, der har hænderne skruet rigtigt på. Du er en uvurderlig hjælp til reparationer m.v. og sparer huset for en masse penge. Det var også dig, der gav mig tippet om at vi kunne søge Velux fonden.

Tak til Bjarne fordi du giver en hjælpende hånd på vore maddage. Desuden er du altid god at sparre med da du ved meget om mange ting. Og du hjælper også med at planlægge vore aktiviteter.

Og tak til Karen og Inge for jeres aldrig svigtende hjælp på vore maddage, og for hjælp med kaffebrygning og rengøring efter vore arrangementer

Også tak til Allan fordi du vil varetage det store arbejde med udlejning af huset.

Og også en tak til alle jer der ikke er medlem af bestyrelsen men alligevel giver os en hjælpende hånd. Her tænker jeg især på Ellen Pedersen og Jette Jensen. Ellen Andersen har også hjulpet os i foråret, men kan desværre ikke bidrage med hjælp længere pga. dårlige hænder.

Og jeg vil takke for at I er mødt så talrigt op her i dag. Det er rart at se jeres interesse for huset – det glæder mig meget.

 

Tak.

 

 

Bodil Nielsen